Projekt

Här kan du läsa om aktuella projekt och kommentarer från Ecoclimes nöjda kunder.

Projekt – energiåtervinning


Skanska – Solterassen
Kund: Skanska
Ort: Umeå
Typ: Återvinning av spillvattenvärme

Ecoclime levererar en nyckelfärdig återvinningsanläggning dimensionerad för att återvinna mer än 80% av energin ur avloppsvattnet.


Läs mer


Tjärnvallen ishall


Kund: Vilhelmina kommun
Ort: Vilhelmina
Typ: Utvinning av värmeenergi från sjö

Uppvärmningen av hela anläggningen har skett utan tillskott av el (förutom el till värmepump) eller andra energikällor sedan driften 2015. Andelen återvunnen energi har ökat med 72%.


pdf-iconProjektbeskrivning

Avloppsreningsverket i Saxnäs


Kund: Vilhelmina kommun
Ort: Saxnäs
Typ: Återvinning av värmeenergi

Sedan installationen i maj 2014 har den köpta energin årligen för uppvärmning minskat från 40 000 kWh till endast 10 700 kWh varav ett el-elementet beräknas stå för ca 3 000 kWh. Förändringen innebär en minskad elanvändning för uppvärmning med mer än 70%.


pdf-iconProjektbeskrivning


Bjurholms avloppsreningsverk


Kund: Bjurholms kommun
Ort: Bjurholm
Typ: Återvinning av värmeenergi

Avloppsreningsverket betjänar tätorten med 950 anslutna hushåll. Man nyttjade tidigare el vid uppvärmning av fastigheten och ville minska elförbrukningen varför frågan om värmeåtervinning från spillvattnet i verket aktualiserades. Kontakt etablerades med Ecoclime efter att man fått goda referenser från kollegor i Vilhelmina som redan installerat två värmeåtervinningsanläggningar från Ecoclime. Anläggningen installerades under 2 dagar utan driftstopp i verket, år 2015. Driftchefen Kenta Eklund säger att ”den levererat all energi för uppvärmning av fastigheten och sänkt elkostnaderna för uppvärmning med 75%, det bara fungerar utan service eller underhållsbehov”.


Norrtåg


Kund: INAB
Ort: Umeå
Typ: Återvinning av värmeenergi

Vid Norrtågs anläggning i Umeå används stora mängder varmvatten för att avisa tågen. UPT Projektteam såg möjligheten att återvinna värmen i spillvattnet för att höja temperaturen på inkommande kallvatten och därmed spara stora mängder energi. Två månader efter beställning hade Ecoclime installationen klar med tankar, pumpgrop och styrskåp. Driftsättning gjordes innan slutbesiktningen som utfördes den 23/10 2017 och anläggningen har sedan dess varit i drift utan behov av underhåll eller rengöring. Återvinningen höjer temperaturen på inkommande kallvatten genom att växla utgående spillvatten med hjälp av Everboost kollektorer. Efter temperaturhöjningen spetsar fjärrvärmen vattnet till rätt temperatur. Anläggningen är dimensionerad för att leverera ca 180 kW vid en spillvattentemperatur om 25 grader.


Projekt – inomhuskomfort


Embla
Kund: Umehem
Ort: Umeå
Typ: Komfortkyla/värme + system

Umehem har genomfört ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöhusprojekt i Umeå. De valde Ecoclimes världsunika komforttak för kyla och värme till den 9000 m2 stora om- och tillbyggnaden under 2014.

Läs mer


Projektet genomfört med stöd från:


Tillvaxtverket_100px

Kv. Gångaren Hus C
Kund: Areim Fastigheter
Ort: Stockholm
Typ: Komfortkyla + styrning

Då Areim skulle bygga om det tidigare parkeringshuset på västra Kungsholmen till nytt huvud- och säkerhetskontor för Stanley uppstod en utmaning. Den begränsade takhöjden gjorde det i princip omöjligt att möta kundens krav på inomhuskomfort.

Läs mer


ABB kontor, Ludvika
Kund: ABB Ludvika
Ort: Ludvika
Typ: Komfortkyla

ABB, i samarbete med imTech, valde Ecoclimes kyltak till kontoret i Ludvika.


Kv. Gångaren Hus B
Kund: Areim Fastigheter
Ort: Stockholm
Typ: Komfortkyla

Hus B är fortsättningen på Areim Fastigheters utvecklingen av kvarteret Gångaren på Kungsholmen i Stockholm. Efter ett framgångsrikt projekt med hus C, där inomhuskomforten uppmättes till den bästa någonsin, valde Areim att ge Ecoclime fortsatt förtroende som leverantör i hus B som inrymmer Securitas internationella huvudkontor.

Läs mer


HSB Kontor & kundcenter
Kund: HSB
Ort: Umeå
Typ: Komfortkyla

Ecoclime levererar komfortkyla till HSB som renoverar sitt kundcenter och kontor i Umeå.

Se en intervju med HSB här.


Residenset 30 – ROT-projekt
Kund: Residenset i Västervik AB
Ort: Västervik
Typ: Komforkyla + Komfortvärme

Extremt låg takhöjd var bara en av utmaningarna i detta ROT-projekt.

Läs mer


Vattenfall – TrollhättanKund: Vattenfall
Totalentr.:M Walls Bygghantverk AB
Ort: Trollhättan
Typ: Inomhuskomfort

I Vattenfalls kontorslokaler i Trollhättan har personalen upplevt stora problem med drag från ventilationssystemen. Det har gällt i såväl mindre rum som i en större öppen kontorsyta. Uppdraget att lösa problemen gick till JVH styr och ventilation AB. Efter en snabb och enkel installation av Ecoclimes komfortpaneler direkt i undertaken, är personalen mycket nöjda med resultatet och inte ett enda klagomål om drag har nått driftpersonalen.


Inpipe Sweden ABKund: Inpipe Sweden AB
Ort: Vilhelmina
Typ: Inomhuskomfort

Företaget hade problem med oljud från ventilationen i kontorslokalerna. Ecoclime fick uppdraget att göra något åt problemen samtidigt som personalen skulle arbeta i kontorslokalerna när ventilationen åtgärdades. Man valde Ecoclimes Charizma lösning med aktiva komfortpaneler. VD Nicklas Björnvind är mycket nöjd med komforten och att ”den är estetiskt tilltalande efter installationen är en bonus”.


Kommentarer om Ecoclime


Jag har monterat konkurrerande paneler men det är som natt och dag mellan dem och Ecoclime. Montaget av Ecoclime gick dubbelt så fort. Jag är lyrisk! Kjell Persson, imTech Ludvika
En viktig konkurrensfaktor för oss som hyresvärd är nöjda hyresgäster. Ecoclime har visat att man har de bästa testvärdena vad gäller inomhuskomfort som uppmätts för värme och kyla. Dessutom kräver Ecoclimes produkter minst energi för driften visar den analys vår energikonsult har gjort. Hans Westin, VD Umehem