Evertherm energikollektorer

Överlägsen prestanda vid ut- och återvinning av energi i krävande miljöer.

Evertherm energikollektorer bygger på den patenterade ETX-teknologin med en värmeväxlare i ett polymert specialmaterial. Kollektorerna kan användas för att ut- eller återvinna värme eller kyla från vatten, luft och förorenade vätskor. Den unika utformningen gör dem högeffektiva och samtidigt lämpade för tuffa och krävande miljöer. Unikt är att kollektorn kan placeras direkt i den förorenade vätskan.

En världsunik konstruktion

 1. Evertherm ETX-värmeväxlarblad
  Tillverkad i ett polymert special-
  material. Patenterad design ger hög effekt.
 2. Rostfri konstruktion
  Hela kollektorn är konstruerad i rostfria material.
 3. Enkel anslutning
  Kollektorerna ansluts enkelt med standardkopplingar till slangsystem.
 4. Låg vikt
  Kollektorn har låg vikt vilket gör den enkel att hantera och installera.

Applikationsområden

Evertherm energikollektorer lämpar sig för flera olika applikationer där det ställs höga krav på tålighet, effekt och driftsäkerhet.

Spillvatten

Återvinning av energi från spillvatten i flerbostadshus, idrottsanläggningar, badhus etc

Processindustri

Återvinning av värmeenergi från processer i avloppsreningsverk, mejerier, tvätterier etc

Vatten

Utvinning av värme/kyla i hav, sjöar och vattendrag

Prestanda och egenskaper

Evertherm energikollektorer ger enastående prestanda i kombination med unika egenskaper.

Energiåtervinning

Upp till 95% i fastigheter och varma processer

Högt SCOP

SCOP 3,5 – 5,0 över hela året beroende av temperatur och flöden i den återvunna vätskan.

Hög avkastning

Kalkylräntan/avkastningen blir normalt 10%-25% beroende på energikostnadsbesparingen.

 • Hög effekt

  Den patenterade ETX-teknologin maximerar värmeväxlingsytan och ger hög effekt

 • Kompakt

  Kollektorerna kräver liten installationsyta och är enkla att installera

 • Tuffa miljöer

  Tillverkas av polymera och rostfria material vilket gör dem korrosionsfria och motståndskraftiga mot saltvatten och beläggningar

 • Liten miljöpåverkan

  Mycket små mängder köldbärare ger miljöfördelar och förenklar miljöprövning / tillstånd

 • Underhållsfri

  Kollektorerna är underhållsfria och har en mycket lång livslängd

ETX-TEKNOLOGIN

Patenterad värmeväxlare skapar unika möjligheter.

Evertherm kollektorer baseras på den patenterade ETX-värmeväxlaren. Värmeväxlaren har en unik konstruktion och är tillverkad i ett polymert specialmaterial. Det ger den överlägsna egenskaper när det gäller att effektivt omvandla värme och kyla i aggressiva och förorenade vätskemiljöer. Värmeväxlaren möjliggör värmeväxling på en bråkdel av arealen jämfört med traditionella metoder. De kräver även betydligt mindre volymer köldbärare vilket minskar kostnad, miljöpåverkan och tid vid installation.

Egenskaper:
 • Polymert specialmaterial

  Det polymera specialmaterialet kan inte korrodera och är mycket motståndskraftigt mot beläggningar.

 • Unik konstruktion

  Den unika konstruktionen ger en stor värmeväxlingsyta samt en jämn fördelning av köldbäraren.

 • Låg vikt

  Väger endast ca 2 kg vilket gör den enkel att hantera och installera.

 • Flexibel och böjbar

  Tack vare materialet kan panelen böjas vilket skapar unika möjligheter vid installation.

 • Kvalitetssäkrad

  Varje panel granskas och provtrycks vid produktion.

 • 100% återvinningsbar

  Panelen tillverkas i ett material som är till 100% återvinningsbart.

”Efter två år i drift har elförbrukningen för uppvärmning minskat till en fjärdedel, baserat på återvunnen energi från avloppsvattnet. Det har dessutom skett helt utan driftstörningar vilket är imponerande!Sören Hagenvald, Vilhelmina kommun
Ladda ned projekt-beskrivning
JÄMFÖRELSE

Evertherm kollektorer kontra traditionell kollektorslang

Mängd köldbärare

En viktig miljöfaktor och investeringskostnad är mängden köldbärare som värmesystemet kräver för att uppnå den önskade toppeffekten. En lösning med Evertherm kollektorer kräver endast 3 till 7% av mängden köldbärare jämfört med traditionella lösningar. Det ger ger miljöfördelar och förenklar processen vid miljöprövning/ tillstånd.
Det innebär även lägre anläggningskostnader med mindre vätskevolym.

Ytbehov

Den stora mängden kollektorslang i traditionella sjö-, mark och bergvärmelösningar gör att det krävs stora arealer för att utvinna eller återvinna värme. Med Evertherm kollektorer och systemlösningar försvinner det hindret då de kan installeras på mycket små ytor och fortfarande nå samma effekt. Det öppnar i sin tur upp för nya möjligheten att ta till vara på vätskebaserad värme eller kyla som i annat fall skulle ha gått till spillo.

Vad krävs för att nå 30 KW toppeffekt?

För att uppnå 30 KW med en Evertherm kollektorlösning räcker det med 7 m3. Det ska jämföras med det antal meter kollektorslang som krävs för att uppnå motsvarande effekt med sjö-, mark- eller bergvärme.
I traditionella lösningar krävs normalt mellan 90 upp till 170 ggr fler meter kollektorslang än antalet meter Evertherm kollektorer.

PROJEKT: ISHALLEN I VILHELMINA

Ökad andel återvunnen energi med 72%

Uppvärmningen av hela anläggningen har skett utan tillskott av el (förutom el till värmepump) eller andra energikällor sedan driften 2015. Andelen återvunnen energi har ökat med 72%.

Ladda ned projekt-beskrivning
 
 

ÖVERVAKNING, STYRNING OCH OPTIMERING

IoT-baserat system möjliggör maximal energieffektivisering

Ecoclimes IoT-baserade plattform för övervakning, styrning och optimering ger tillgång till Evertherm systemlösningar i realtid via Internet. Driftdata samlas in 24h om dygnet som kan användas för att optimera prestanda och därmed ge maximal energiåtervinning.
Systemet kan även larma om behov av service eller driftstopp. Det ger dig som kund en trygg och säker lösning.

Jag vill veta mer om Evertherm energikollektorer!

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig så fort vi kan.