Ecoclime Group höjer de finansiella målen

adminIR, News

Resultaten av de senaste 1,5 årens utveckling, baserad på Bolagets accelererade tillväxtstrategi, från en nettoomsättning om 3,3 MSEK 2016 (9 mån) till 80 MSEK i rullande årsomsättning oktober 2018, har resulterat i beslut om en höjning av Bolagets mål. De nya finansiella målen för 2021 är 500 MSEK i rullande årsomsättning (350 MSEK) med en rörelsemarginal om 15% (11%). Bolaget … Read More

Ecoclime höjer omsättningsmålet för helåret 2018 till 65 MSEK. Rullande årsomsättning ökar från Q4 2018 till 80 MSEK.

RedaktionIRLeave a Comment

Styrelsen har höjt omsättningsmål för helåret 2018 till 65 MSEK. Det betyder en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående år. Målet för året justeras upp efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än bolagets tidigare scenario om 60 MSEK för året. Det är såväl inomhusklimat som automationsverksamheterna som utvecklats starkare … Read More

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation tar in ny order om 2,7 MSEK från Arcona

adminIR, News

SDC Automation, som är helägt av Ecoclime Group, har tecknat avtal omfattande 2,7 MSEK med byggbolaget Arcona avseende leverans och totalinstallation av fastighetsautomation. Leveransen är den del i ett ROT-projekt där fastighetsbolaget Sisab är byggherre. Det senaste avtalet innebär att SDC Automation inom en månad har tagit in order överstigande 5 MSEK till bland andra Einar Mattson, Fabege och AHS. Mer än 1 … Read More

Ecolime pausar pågående förvärvsprospekt inom energisegmentet

adminIR, News

Som bolaget meddelat på morgonen har det kraftigt ökade orderingången och intresset för bolagets inomhusklimat-, IoT-plattforms- och automationslösningar resulterat i ett beslut om prioritering av tillväxten i dessa verksamheter, innefattande förvärv de kommande månaderna. Därför pausas alla pågående förvärvsaktiviteter inom Bolagets energissystemsegment. Det betyder även att det tidigare kommunicerade förvärvet den 19 juli av en energisystemleverantör i Mälardalen avbryts tills … Read More

Ökande efterfrågan inom segmenten inomhusklimat och automation innebär förskjutet förvärvs- och resursfokus

adminIR, News

Efter sommarens värmebölja och framgångarna med installationer av Bolagets inomhusklimat- och automationssystem i fastigheter och serverhallar har intresset, efterfrågan och orderingång snabbt ökat. Därtill lanserar bolaget under hösten en hyresavtalslösning för inomhusklimat med komfortgaranti. Därför har Bolaget beslutat fokusera på affärssegmenten inomhusklimat och automation de kommande månaderna. Det är även en prioritering baserad på bolagets rörelsemarginaler (EBITA) för systeminstallationer i … Read More

Ecoclime först i Sverige – garanterar inneklimatet för 99 öre/kvm och dygn

adminIR, News

Efter sommarens värmebölja och många hyres-, vård- och hotellgästers lidande av dåligt klimat inomhus, lanserar Ecoclime med start denna månad ett helt nytt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster som vill förbättra inomhusklimatet utan att behöva investera själva. Lösningen är att hyresgästen i samförstånd med fastighetsägaren, eller fastighetsägaren själv, hyr installationen av Ecoclime under minst 5 år. Ecoclime utför installation och … Read More

Ecoclime och EIB i samarbete  – introducerar ny affärsmodell för energieffektivisering och bättre inomhusklimat

adminIR, News

Ecoclime inleder under hösten 2018 introduktionen av en ny affärsmodell för kostnadseffektivare energieffektivisering och hälsosammare och mer produktivt inomhusklimat i fastigheter. Introduktionen riktar sig till ett exklusivt urval av fastighetsägare. Affärsmodellen ska leda till ökad energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp enligt EU:s klimatmål och ske på basis av Ecoclimes cirkulära energi- och inomhusklimatsystem. Satsningen möjliggörs via ett planerat finansiellt samarbete med … Read More

Ecoclime/SDC Automation order om 2 MSEK av Einar Mattsson.

RedaktionIR, NewsLeave a Comment

Fastighetsbolaget Einar Mattsson meddelade under gårdagen att SDC Automation som sedan den 1 maj ingår i Ecoclime-koncernen, ska utföra totalrenovering av samtliga systeminstallationer i en fastighet om 5 plan med lägenheter, kontor mm i Stockholms innerstad. Projektet har tagits med kort varsel på en direkt framställan till SDC som en följd av synergierna mellan SDC och Ecoclime teknologiskt, finansiellt och … Read More

Halvårsrapport 2018

adminIR, News

Ecoclime Group presenterar idag sin halvårsrapport. Den visar entydigt att bolaget följer sin plan och levererar resultat enligt sin accelererade tillväxtstrategi. Några av huvudpunkterna i innehållet är: Intäktsökning första halvåret med 195% till 31 533 TSEK Intäkterna under Q2 ökade med 151%, till 19 708 TSEK EBITDA -resultatet förbättrades under Q1+Q2 med 185 % till 4 739 TSEK Koncernen breddar … Read More

Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept för stabil inomhustemperatur, luftkvalitet, ljudlöst och dragfritt i alla väder

adminIR, News

Sommarens medelhavsvärme i Nordeuropa har tydligt avslöjat bristerna i merparten av de klimat- och ventilationssystem som är installerade i fastigheter. Fastighetsägare som däremot installerat Ecoclimes komfortsystem har kunnat njuta av semestern utan klagomål samtidigt som hyresgästerna har njutit av ett behagligt inomhusklimat med full produktivitet i lokalerna, trots den extrema utomhusvärmen. Ecoclimes nya och unika komfortgarantikoncept innebär att fastighetsägare/hyresgäster betalar … Read More