Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept för stabil inomhustemperatur, luftkvalitet, ljudlöst och dragfritt i alla väder

adminIR, News

Sommarens medelhavsvärme i Nordeuropa har tydligt avslöjat bristerna i merparten av de klimat- och ventilationssystem som är installerade i fastigheter. Fastighetsägare som däremot installerat Ecoclimes komfortsystem har kunnat njuta av semestern utan klagomål samtidigt som hyresgästerna har njutit av ett behagligt inomhusklimat med full produktivitet i lokalerna, trots den extrema utomhusvärmen. Ecoclimes nya och unika komfortgarantikoncept innebär att fastighetsägare/hyresgäster betalar … Read More

Ecoclime tecknar LoI om förvärv av energisysteminstallatör

adminIR, News

Ecoclime har tecknat ett LoI-avtal (Avsiktsförklaring) med ett av Stockholmsregionens mer framgångsrika installationsföretag av energisystem för fastigheter. Förhandlingar inleds omedelbart inför ett förvärv av företaget som omsätter mer än 70 MSEK med för branschen god lönsamhet. Avsikten är att ett förvärvsavtal ska tecknas senast under september, varefter en genomlysningsprocess (DD – Due Diligence) inleds inför ett tillträde senast november 2018. … Read More

Över 45 MSEK i order- och projektstock 2018

adminIR, NewsLeave a Comment

Ecoclime har tillsammans med dotterbolagen Evertech Energy Solutions, SDC Automation och Flexibel Luftbehandling ökat order- och projektstocken till över 45 MSEK att jämföras med 18 MSEK i juni föregående år och 1,3 MSEK år 2016. Order- och projektstocken avser kunder, entreprenörer och byggherrar som Ellevio, Atrium Ljungberg, Vilhelmina Folkets Hus, Orsa kommun, Siemens, Skanska, Svenska Bostäder, Stockholm Exergi, Fabege, Konstakademin … Read More

Ecoclime Group har tagit in 10,2 MSEK i order de senaste veckorna

adminIR, News

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling har de senaste veckorna fått enskilda miljonorder som totalt överstiger 10,2 MSEK. Det inkluderar order från Siemens, Konstakademin, Skanska i entreprenadprojekt om totalt 7,8 MSEK samt från Atrium Ljungberg – en order om 2,4 MSEK omfattande inomhuskomfortsystem, som publicerades föregående vecka. Bengt Tedebo VD i Flexibel Luftbehandling som tagit in de aktuella orderna: ”Det är glädjande att … Read More

Ecoclime tar in order om 2,4 MSEK från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg

adminIR, News

Det privata fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600000 kvadratmeter kontorslokaler i i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, har lagt en första beställning till ett ordervärde om 2,4 MSEK för installation av komfortvärmesystem. Systemet innefattar komfortkyla och komfortvärme i fastighetslokaler som hyrs av Clearon AB, ett betalningsinstitut under Finansinpektionens tillsyn, som erbjuder innovativa clearingsystem för handeln. Ecoclime ska tillsammans … Read More

Framgångsrikt bankprojekt öppnar ROT-strategi för Ecoclime

adminIR, News

Ecoclime har via dotterbolaget Flexibel Luftbehandling under våren installerat ett miljonprojekt för inomhuskomfort vid huvudkontoret hos en av Sveriges tre största banker, som även är fastighetsägare. Efter driftsättning av systemet är lovorden från drifttekniker och personal entydiga. Den strama tidplanen, de låga undertaken och kraven på komforten var en utmaning som konkurrerande system inte klarade av. Försommarens värmebölja har gett … Read More

Ecoclime presenterar tech-bolaget SDC Automation vid Småbolagsdagen

adminIR, News

Den 1 maj förvärvade Ecoclime techbolaget SDC Automation med egna systemlösningar för BMS-system (Building Management Systems), innefattande bland annat belysningstyrning och energioptimering i fastigheter via IoT-plattformen SDC Keyhole. SDC har i dagarna med framgång avslutat första etappen med installation av ett BMS-system för klimatstyrning av dataserverhallar. Kunden är ett av världens största molntjänstföretag. Samtidigt gjorde Ecoclimes dotterbolag Flexibel luftbehandling sin … Read More

De nya aktierna från teckningsoptioner TO 1 handlas från och med den 5 juni i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader.  De nya aktierna handlas från och med den 5:e juni. Efter nyemissionen av B-aktier ökar aktiekapitalet i Ecoclime … Read More

Ecoclime – framgångsrik leverans till globalt molntjänstföretag öppnar nya marknader för energi- och klimatstyrning av dataserverhallar

adminIR, News

SDC Automation som sedan den 1 maj ingår i Ecoclime Group, har på uppdrag av ett världsledande amerikanskt molntjänstföretag, med framgång genomfört första etappen för klimatstyrning av en dataserverhall i Sverige, omfattande 4,5 MSEK. Installationerna fortsätter under hösten med fler etapper enligt ett avtal som totalt omfattar 18 MSEK i BMS-leveranser från SDC till det aktuella molntjänstföretaget. Ett projekt som … Read More

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader. De nya aktierna beräknas kunna handlas från och med 8:e juni. Antal aktier och aktiekapital Genom nyttjandet av … Read More